پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه11:26 - 1402/02/16
امام جمعه هرسین :

شهید الداغی نشان داد که خون غیرت در رگ های جوانان این کشور جاری است/ کلیپ

امام جمعه هرسین گفت: شهید الداغی نشان داد که خون غیرت در رگ های جوانان این کشور جاری است و غیرت و مرادنگی در وجود افرادی است که در میدان عمل حرف برای گفتن داشته باشند.

به گزارش دیوانگاه ،امام جمعه هرسین گفت: شهید الداغی نشان داد که خون غیرت در رگ های جوانان این کشور جاری است و غیرت و مرادنگی در وجود افرادی است که در میدان عمل حرف برای گفتن داشته باشند.