پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه16:05 - 1401/08/25

حضور مسئول بیمارستان های تامین اجتماعی کشوردر هرسین/ بازدید مکان موقت بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان

با حضور مسئول بیمارستان های تامین اجتماعی کشور و کارشناسان تامین اجتماعی استان کرمانشاه محل موقت ساختمان مورد نظر بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان هرسین مورد بازدید قرار گرفت.

به گزارش دیوانگاه ،با حضور مسئول بیمارستان های تامین اجتماعی کشور و کارشناسان تامین اجتماعی استان کرمانشاه محل موقت ساختمان مورد نظر بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان هرسین مورد بازدید قرار گرفت.

 

 

 

این بازدید بمنظور بررسی وضعیت جغرافیای ساختمان،میزان استحکام و رعایت اصولی ایمنی و بهداشتی محیط جهت  استقرار نیرو و تجهیزات بیمارستان تامین اجتماعی هرسین صورت گرفت

 

 

 

لازم به ذکر است ساختمان مورد نظر هم اکنون مهمانسرای فرهنگیان می باشد قرار است درصورت تایید تامین اجتماعی کشور بصورت موقت تا تامین زمین ساختمان بیمارستان تامین اجتماعی در این مکان خدمات رسانی انجام گیرد.