پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه14:18 - 1394/05/08

بازدید مسئولین شهرستان از روند فعالیت های طرح هجرت 3در هرسین+تصویر

با حضور فرماندار، فرمانده سپاه و رئیس آموزش و پرورش شهرستان از روند فعالیت های طرح هجرت 3در هرسین بازدید صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار دیوانگاه،صبح امروز با حضور فرماندار، فرمانده سپاه و رئیس آموزش و پرورش شهرستان از روند فعالیت های طرح هجرت 3در  مدارس شهرستان هرسین بازدید صورت گرفت.

طرح هجرت 3 با هدف پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان در زمینه سازندگی ، زیبا سازی، رنگ آمیزی، دیوار نویسی و تعمیر و تجهیز مدارس در کنار استادکاران صورت گرفته و مدارسی که  در شهرستان نیازمند به تعمیرات و زیبا سازی دارند شناسایی شده و در طول مدت اجرای طرح مورد بازسازی قزار می گیرند.