تریبون آزاد با موضوع مشارکت حداکثری در هرسین

سرویس: اخبار هرسینکد خبر: 31691|18:14 - 1402/12/09
نسخه چاپی
تریبون آزاد با موضوع مشارکت حداکثری در هرسین
،تریبون آزاد با موضوع مشارکت حداکثری در هرسین در دبیرستان دخترانه شهید کرمی برگزار شد.

به گزارش دیوانگاه ،تریبون آزاد با موضوع مشارکت حداکثری در هرسین در دبیرستان دخترانه شهید کرمی برگزار شد.