رئیس مرکز بهداشت شهرستان هرسین :

پذیرش 19بهورز درخانه بهداشت های شهرستان هرسین

سرویس: اخبار هرسینکد خبر: 31575|11:51 - 1402/08/16
نسخه چاپی
پذیرش 19بهورز درخانه بهداشت های شهرستان هرسین
رئیس مرکز بهداشت شهرستان هرسین گفت: در راستای تامین نیروهای مورد نیاز در سال جاری تعداد19نفر بهورز از طریق آزمون در مراکزخانه بهداشت های روستایی شهرستان جذب و به کارگیری می‌شوند.

پرویز حسینی در گفتگو با  دیوانگاه با اشاره به اهمیت کار بهورز در کادر درمان اظهار داشت: با آموزش مناسب يك جامعه مي‌توان در پيشگيري از بروز بيماري‌هاي واگير و غيرواگير و عواقب آنها موثر بود؛ بنابراين جهت مفيد و موثر واقع شدن خدمات بهداشتي در هر جامعه‌اي وجود بهورزان لازم است.

 

رئیس مرکز بهداشت شهرستان هرسین افزود: در راستای تامین نیروهای مورد نیاز در سال جاری تعداد19نفر بهورز از طریق آزمون در مراکزخانه بهداشت های روستایی شهرستان جذب و به کارگیری می‌شوند.

 

وی با بیان اینکه تحصیلات متقاضیان باید دیپلم و یا کارشناسی مرتبط باشد تصریح کرد: این افراد باید دو مقطع تحصیلی پایانی را در همان روستا تحصیل کرده باشند و در دو سا اخیر هم در روستا ساکن بوده باشند.

 

حسینی با بیان اینکه در شهرستان هرسین32خانه بهداشت روستای وجود دارد اظهار داشت: در مجموع 24 نفرکمبود نیرو داریم که از این تعداد 19بهورز در این آزمون جذب می‌شوند و تا حد زیادی کمبود نیرو جبران می‌شود.

 

رئیس مرکز بهداشت شهرستان هرسین با اشاره به سرانه بکارگیری بهورز در هر خانه بهداشت افزود: هر بهورز باید زیر 1000نفر تحت پوشش داشته باشد که با این حساب در برخی از روستا به تناسب جمعبت تا سه بهورز هم می توان بکارگیری کرد.

 

وی تصریح کرد: در روزهای آینده نحوه ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون جهت ثبت نام متقاضیان در سایت وزارت بهداشت بارگزاری می‌شود.