چگونه مشمول دریافت ۲۰ برابری پاداش مدیریت مصرف برق در تابستان امسال شویم

سرویس: اخبار هرسینکد خبر: 31353|18:04 - 1402/03/07
نسخه چاپی
چگونه مشمول دریافت ۲۰ برابری پاداش مدیریت مصرف برق در تابستان امسال شویم

به گزارش دیوانگاه ،چگونه مشمول دریافت ۲۰ برابری پاداش مدیریت مصرف برق در تابستان امسال شویم