نمایش 1 - 1 از 1
با حضور فرماندار جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هرسین با محوریت پیگیری طرح های اشتغال روستایی برگزار شد. 11/24/1396 - 11:43
اشتراک در کارگروه اشتغال، هرسین، دیوانگاه