پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه09:45 - 1402/06/08
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان هرسین خبر داد:

خلع ید ۶ هکتار از اراضی ملی بخش بیستون

رییس اداره منابع طبیعی شهرستان هرسین گفت: حدود ۶ هکتار از اراضی ملی بخش بیستون شهرستان هرسین خلع ید و به منابع طبیعی بازگشت.

سجاد دارابی  در گفتگو با  دیوانگاه از خلع ید حدود ۶ هکتار از اراضی ملی بخش بیستون شهرستان هرسین خبر داد و اظهار داشت: این اراضی که قبلا توسط سودجویان تصرف شده بود به منابع طبیعی بازگردانده شد.

 

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هرسین افزود:کارشناسان حقوقی و ماموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان با اخذ حکم  قضایی از دادگاه عمومی و حقوقی بخش بیستون و با همکاری پرسنل انتظامی پاسگاه بیستون اقدام به این خلع ید نمودند.

 

وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۲۲ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده بودخاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴ هکتار از اراضی ملی از تصرف افراد سودجو خارج شده و به طبیعت برگردانده شده است.

 

دارایی در ادامه اظهار داشت: منابع طبیعی تجدید شونده (جنگلها و مراتع) ثروت ملی کشور محسوب میشوند که فقط به نسل حاضر تعلق نداشته، بلکه میراثی است که باید برای آیندگان باقی بماند. منابع طبیعی، نقش زیربنایی برای اقتصاد کشور دارد و زمینه ساز حرکت در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار است.

 

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هرسین افزود: اگر بخواهیم در آینده جامعه پایداری داشته باشیم، بایستی در جهت احیا و توسعه این منابع ارزشمند بیش از پیش بکوشیم. نابودی جنگلها و مراتع، تصویری تاریک توأم با فقر، گرسنگی و آلودگیهای زیست محیطی را از آینده ترسیم می‌کند.

 

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هرسین از دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی شهرستان، مراتب را به شماره تلفن‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت استان اطلاع دهند.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در آینده جامعه پایداری داشته باشیم، بایستی در جهت احیا و توسعه این منابع ارزشمند بیش از پیش بکوشیم. نابودی جنگلها و مراتع، تصویری تاریک توأم با فقر، گرسنگی و آلودگیهای زیست محیطی را از آینده ترسیم میکند.