پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه18:42 - 1402/03/11

تلاش های شبانه گروه های جهادی در تکمیل پروژه مسکن مهر 160 واحدی مددجویان بهزیستی هرسین

تلاش های شبانه روزی تیم جهادی در خصوص تکمیل پروژه مسکن مهر 160 واحدی مددجویان بهزیستی هرسین

به گزارش دیوانگاه ،طاهری رئیس اداره بهزیستی شهرستان هرسین از زحمات بی دریغ و تلاش های ارزشمند و صادقانه مدیر کل محترم، معاونت مشارکتهای مردمی و تیم جهادی آقای روندی و مهندس محمدی و تمام مسولین ادارات شهرستان که درزمینه پیشبرد پروژه مسکن مهر 160 واحدی مددجویان بهزیستی شهرستان هرسین تلاش نموده تقدیر و تشکر بعمل آوردند.