پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه13:47 - 1400/02/28
فرماندار هرسین در گفتگو با دیوانگاه :

مردم با حضور آگاهانه و آزادانه در انتخابات عزم ملی و عمل به تکلیف دینی خود به دشمنان ثابت میکنند

فرماندار هرسین: حضور مردم در صحنه انتخابات نشانه ی همدلی ، میثاق ملی و تجلی مردم سالاری دینی است و عملاً کشور را در مقابل توطئه های دشمنان مصون می سازد.

عبادالله کنجوریان فرماندار هرسیندر گفتگو با خبرنگار دیوانگاهمشارکت حداکثری مردم در انتخابات را تضمین کننده ی آینده کشور دانست و اظهار داشت : حضور مردم در امور سیاسی کشور بویژه مشارکت در انتخابات پشتوانه ی محکمی برای نظام محسوب میشود.

 

وی افزود : حضور مردم در صحنه انتخابات نشانه ی همدلی ، میثاق ملی و تجلی مردم سالاری دینی است و عملاً کشور را در مقابل توطئه های دشمنان مصون می سازد.

 

کنجوریان تصریح کرد : انتخابات از ارکان نظام های مردم سالار مانند کشور ماست و مردم با مشارکت در آن افرادی را برای تصدی مسئولیت های مختلف انتخاب میکنند و بدین صورت اداره جمعی در ارکان نظام بصورت عملی محقق می شود.

 

عبادالله کنجوریان خاطر نشان کرد : مشارکت مردم‌ در انتخابات ابعاد مختلفی از لحاظ داخلی و بین المللی دارد.

 

وی ادامه داد : از لحاظ بین المللی و خارجی عزم ملی و میثاق با نظام را برای جهانیان به نمایش می گذارند و از جنبه ی داخلی نیز شعور سیاسی ، اراده و عزت ملی خود را با حضور در انتخابات بیان میکنند.

 

عبادالله کنجوریان فرماندار شهرستان هرسین ابراز داشت : علاوه بر موارد ذکر شده مردم ایران اسلامی پایبند به تمام اموری هستند که به نحوی با نظام مقدس جمهوری اسلامی و حیات دین ارتباط دارد و مشارکت در انتخابات را تکلیف شرعی خود می پندارند. 

 

 فرماندار هرسین تصریح کرد : مردم با حضور در انتخابات شرایط ویژه ای را فراهم می آورند و بصورت مستقیم به دشمنان ثابت میکنند که آزادنه به کاندیدای مورد نظر خود رای می دهند.