محمدی جامع در مصاحبه بادیوانگاه:

مراسم تجلیل از مدال آوران و پیشکسوتان شهرستان هرسین برگزار می شود

سرویس: ورزشیکد خبر: 16258|17:14 - 1394/02/19
نسخه چاپی
مراسم تجلیل از مدال آوران و پیشکسوتان شهرستان هرسین برگزار می شود
مدیر ورزش و جوانان شهرستان هرسین از برگزاری اولین همایش از مدال آوران و پیشکسوتان ورزش شهرستان هرسین خبر داد.


حسین محمدی جامع مدیر ورزش و جوان شهرستان هرسیندر مصاحبه با خبرنگار دیوانگاهاز برگزاری اولین همایش تجلیل از مدال آوران و پیشکسوتان عرصه ورزش شهرستان در آینده ای نه چندان دور خبر داد.
وی افزود در زمینه تجلیل از پیشکسوتان قدم هایی در شهرستان برداشته شده است ولی کلی نبوده و ما در نظر داریم این برنامه را به صورت منسجم برگزار کنیم.
مدیر ورزش و جوانان شهرستان هرسین در ادامه خاطرنشان کرد با توجه به اینکه در سال گذشته بستر فعالیت های هیئت های ورزشی تا حدودی فراهم شد، امسال هم در نظر داریم در راستای ارتقاء سطح ورزش شهرستان اقدامات موثری انجام دهیم.
محمدی جامع  اظهار داشت سعی داریم با همکاری مسئولین شهرستان ذهنیت مدیر کل ورزش استان را تغییر دهیم و با بهره گیری از ظرفیت هیئت ها و پیشکسوتان و مدال آوران تحولی اساسی در ورزش شهرستان ایجاد کنیم.
وی در پیایان افزود به احتمال زیاد این همایش هفته اول خرداد ماه برگزار می شود.